Dr. P.A.C. (Pieter) de Bruijn

Vakdidactisch meester Cultuureducatie
Open Universiteit


Vakgebied:

Cultuureducatie

Korte beschrijving:

Pieter de Bruijn is universitair docent cultuureducatie en cultureel erfgoed aan de Open Universiteit. Hij is trekker van het meesterschapsteam cultuureducatie en zet zich in voor de uitwisseling van kennis en expertise wetenschappelijk onderzoekers en het veld van buitenschools onderwijs rond cultureel erfgoed. Het onderzoek van Pieter de Bruijn richt zich op de omgang met het verleden in erfgoed- en burgerschapsonderwijs en de constructie van afstand en betrokkenheid in musea en historische sites.

Contact

Pieter.deBruijn@ou.nlExtern profiel: https://www.ou.nl/web/open-universiteit/zoek-medewerker#!user/pdb