Onderzoek en publicaties

Cultuureducatie is een breed veld waar zeer divers onderzoek naar wordt gedaan. Het Landelijk Kennisinstituut Cultuureducatie en Amateurkunst onderhoudt een informatiebank waarin vakpublicaties en onderzoek naar beleid en praktijk op het gebied van cultuureducatie wordt geïnventariseerd. Vanuit het meesterschapsteam wordt er gewerkt aan diverse onderzoeksprojecten.

Objecten in perspectief: vakdidactische training in een museumcontext voor lesgeven over gevoelige onderwerpen

Veel docenten geven aan zich handelingsverlegen te voelen in het bespreken van gevoelige onderwerpen met leerlingen. Dit project beoogt de opbrengst van bestaande didactiek te vergroten. Op basis van recente inzichten uit vakdidactisch onderzoek en de onderwijspraktijk over omgaan met meerdere perspectieven, leren over erfgoed, en het gebruik van een concrete museumcontext worden docenten handvatten geboden om leerlingen vanuit meerdere perspectieven een gevoelig onderwerp te laten bestuderen.

Publicaties

De Bruijn, P., ‘Transcending Moral and Emotional Engagement: The Use of Holocaust Heritage in Primary Education’, in: Claus-Christian W. Szejnmann, Paula Cowan, James Griffiths, Holocaust Education in Primary Schools in the 21st Century. Current Practices, Potentials and Ways Forward (London, Palgrave Macmillan, 2018).

Savenije, G.M. en P. de Bruijn, ‘Historical empathy in a museum: uniting contextualization and emotional engagement’, International Journal of Heritage Studies (2017) http://dx.doi.org/10.1080/13527258.2017.1339108.

Hogervorst, S. en P. de Bruijn, ‘Verbindend erfgoed, vervreemdend verleden? Het nieuwe Museum Rotterdam en lokaal historisch besef’, Stadsgeschiedenis 11;1 (2016) 78-89.

De Bruijn, P., ‘Engaging Experiences of World War II: Historical Distance in Exhibitions and Educational Resources’, in: Carla van Boxtel, Maria Grever and Stephan Klein (eds.), Sensitive Pasts: Questioning Heritage in Education (Berghahn, 2016) 199-217.