Projecten en thema’s

Objecten in perspectief: vakdidactische training in een museumcontext voor lesgeven over gevoelige onderwerpen

Veel docenten geven aan zich handelingsverlegen te voelen in het bespreken van gevoelige onderwerpen met leerlingen. In dit project werd de opbrengst van bestaande didactiek onderzocht. Op basis van recente inzichten uit vakdidactisch onderzoek en de onderwijspraktijk over omgaan met meerdere perspectieven, leren over erfgoed, en het gebruik van een concrete museumcontext worden docenten handvatten geboden om leerlingen vanuit meerdere perspectieven een gevoelig onderwerp te laten bestuderen.


Erfgoedonderwijs en historische representatie

Musea, archieven en herinneringscentra in Nederland – en in veel andere westerse landen – ontplooien diverse onderwijsactiviteiten. Ze ontwikkelen lesmateriaal, geven rondleidingen en bieden soms uitgebreide educatieve sessies. Binnen dit onderzoeksthema wordt onderzoek gedaan naar de rol die cultureel erfgoed in dit soort onderwijs speelt in het nabij brengen van geschiedenis, wat dit betekent voor de representatie van het verleden, en hoe dit zich verhoudt tot vakdidactische inzichten over bijvoorbeeld historische inleving en multiperspectiviteit.