Nieuws

Publieksgeschiedenis, musea en burgerschap

Historicidagen 2017, Utrecht 

Welke rol zouden musea moeten en kunnen spelen in het versterken van actief burgerschap in de hedendaagse democratische samenleving? En wat betekent dit voor de morele positie van musea? Deze problematiek werd belicht vanuit het perspectief van historisch-wetenschappelijk onderzoek, de museumwereld en het veld van erfgoededucatie.

Overheden hebben hoge verwachtingen van musea op het terrein van sociale cohesie en actief burgerschap. Deze sessie onderzocht of historische musea in staat zijn die rol op zich te nemen. Verwachten we niet te veel van oude, levenloze objecten en de rol die verhalen kunnen spelen? De wending naar publiek betrokken musea roept bovendien vragen op over de morele positie die musea onvermijdelijk moeten innemen om deze rol op zich te nemen. Loert daarbij niet het gevaar dat musea vooral hun eigen moreel gelijk willen aantonen? Smoort dit niet elke discussie in de kiem? In deze sessie zal over deze thematiek worden gediscussieerd aan de hand van bijdragen vanuit de museumwereld, wetenschappelijk onderzoek, beleidsmakers en het maatschappelijke middenveld. 

Moderator: Maarten van Dijck (Erasmus Universiteit Rotterdam).

Sprekers: Pieter de Bruijn (Open Universiteit), Karen Polak (Anne Frank Stichting), Valika Smeulders (Pasado Presente), Georgi Verbeeck (Maastricht University/KU Leuven).