Algemene info

Meesterschapsteam Cultuureducatie

Cultuureducatie gaat over alle vormen van educatie in de samenleving waarbij cultuur of kunst als doel of als middel worden ingezet. Het meesterschapsteam Cultuureducatie richt zich primair op het gebruik van cultureel erfgoed in het onderwijs en kijkt daarbij in het bijzonder naar de buitenschoolse context en de relatie met burgerschap. Door middel van expertmeetings, studiemiddagen, workshops en publicaties wordt gewerkt aan de uitwisseling van kennis en expertise tussen het veld van wetenschappelijk onderzoek, cultureel erfgoed, vakdidactiek en (geschiedenis)onderwijs.

Jaarverslagen

De jaarverslagen geven een overzicht van de bezigheden en publicaties van het meesterschapsteam over de jaren 2017-2018, 2018-2019 , 2019-2020, 2020-2021, 2021-2022 en 2022-2023.

Het meesterschapsteam Cultuureducatie bestaat uit:

Dr. Leonieke Vermeer was actief in het meesterschapsteam van 2014 tot 2015. Dr. Janneke van der Heide was actief in het meesterschapsteam van 2014 tot 2017. Dr. Marijke Huisman was lid van het meesterschapsteam tot 2023.