Nieuws

Gevoelig erfgoed in perspectief

Studiemiddag 2017
Haags Historisch Museum, Den Haag

Veel docenten geven aan het lastig te vinden om maatschappelijk gevoelige thema’s in de klas te bespreken. In de geschiedenisles kan het doceren over het slavernijverleden of de historische ontwikkelingen in het Midden-Oosten soms leiden tot lastige situaties, vaak ingegeven door de diverse culturele en historische achtergronden van de leerlingen. Omdat cultureel erfgoed het verleden tastbaar maakt, ligt het voor de hand dat eventuele spanningen hier sneller door worden opgeroepen. Tegelijkertijd kan deze tastbaarheid en het gebruik van een concrete museumcontext mogelijk een goede ingang bieden om gevoelige onderwerpen bespreekbaar te maken.

Deze studiemiddag stond in het teken van het omgaan met gevoelige onderwerpen aan de hand van cultureel erfgoed. Na een inleidende lezing waarin werd ingegaan op de laatste stand van zaken van het wetenschappelijk onderzoek op dit terrein, volgde een meer praktische workshop waarin een vakdidactische aanpak werd gepresenteerd die handvatten kan bieden om met gevoelige situaties om te gaan. Voorafgaand was er de mogelijkheid tot een rondleiding door de tijdelijke tentoonstelling ‘Afrikaanse bedienden aan het Haagse hof’: een onderwerp dat het idee van gevoelig erfgoed bij uitstek illustreert.

Sprekers: Geerte Savenije (Universiteit van Amsterdam), Guido Goijens (Hogeschool Rotterdam), Albert Logtenberg (ICLON, Universiteit Leiden / Hogeschool van Amsterdam