Nieuws

Erfgoed en burgerschapsonderwijs

Studiemiddag 2018
Humanity House, Den Haag

Hoe kun je vanuit een erfgoedperspectief bijdragen aan de doelen van burgerschapsonderwijs? Welke mogelijkheden zijn er? En welke haken en ogen kleven eraan? Tijdens deze bijeenkomst gingen we op zoek naar de raakvlakken tussen cultuureducatie, erfgoedonderwijs en burgerschapsvorming.

In Nederland zijn scholen al sinds 2006 verplicht om te werken aan actief burgerschap en sociale integratie, maar over de specifieke invulling is geen duidelijk verschaft. Bovendien verschillen de meningen over wat burgerschap precies is en hoe leerlingen daarin zouden kunnen worden gevormd.

In het initiatief Curriculum.nu wordt er in verschillende ontwikkelgroepen gewerkt aan een advies voor de vormgeving van het nieuwe schoolcurriculum. Ook burgerschap is hierin één van de thema’s. Daarbij gaat het om het verwerven van inzicht in de hedendaagse pluriforme samenleving en in de werking en waarden van de democratische rechtsstaat. Wat dit concreet betekent, wordt in de komende periode nader uitgewerkt.

Sprekers: Jaap Schuitema (Universiteit van Amsterdam), Jacquelien Vroemen (Meelicht educatieve projecten), Jasper Klaassen (Mondial College Nijmegen), Richard Kofi (Visual Artist / Tropenmuseum)