Links

Op deze pagina vindt u verwijzingen naar gerelateerde projecten en websites met meer informatie over het veld van cultuureducatie.

Erfgoed en Publieksgeschiedenis Lab
Het Erfgoed en Publieksgeschiedenis Lab stimuleert toegepaste reflectie op de macht van het verleden door het organiseren van co-creatieve samenwerkingen tussen (inter)nationale professionals in projecten die onderwijs, onderzoek en de praktijk van erfgoed en publieksgeschiedenis verbinden.


Landelijk Kennisinstituut Cultuureducatie Amateurkunst (LKCA)
Het LKCA ondersteunt professionals en bestuurders die werkzaam zijn op het gebied van cultuureducatie of cultuurparticipatie. Het instituut organiseert regelmatig bijeenkomsten voor diverse doelgroepen over cultuureducatie in de brede zin van het woord. De website bevat onder andere een overzicht van het nieuws en informatie over kunst en cultuur in het schoolcurriculum.


Platform WO2
De netwerkorganisatie waarin het NIOD Instituut voor Oorlogs-, Holocaust- en Genocidestudies, Netwerk Oorlogsbronnen, de Stichting Musea en Herinneringscentra 40-45, de Oorlogsgravenstichting, de Stichting Liberation Route Europe en het Nationaal Comité 4 en 5 mei samenwerken. Middels de website wil het Platform WO2 de herinnering aan de Tweede Wereldoorlog levend houden voor toekomstige generaties.


SLO – Kunst en cultuur
De website van SLO bevat alle informatie over de plaats en inhoud van de kunst- en cultuurvakken in het curriculum van het basis- en voortgezet onderwijs. Daarnaast is er diverse informatie te vinden, zoals visiedocumenten over kunst- en cultuuronderwijs en documenten die ondersteuning kunnen bieden bij het ontwikkelen van leerlijnen.