Onderwijs

Binnenkort vindt u hier online nascholingsmateriaal over aan erfgoedonderwijs verwante thema’s, dat is ontwikkeld vanuit het meesterschapsteam.


MOOC Cultureel Erfgoed
Deze gratis online cursus gaat over het begrip ‘cultureel erfgoed’ en ontwikkelingen in het erfgoedveld in heden en verleden. Ook de organisatie van de erfgoedzorg in Nederland komt aan bod.


Aan de Open Universiteit en de Universiteit Utrecht geven Pieter de Bruijn en Marijke Huisman diverse cursussen die verwant zijn aan de verdere activiteiten van het meesterschapsteam cultuureducatie. Hieronder vindt u hiervan een overzicht.

Open Universiteit
Oordelen over cultureel erfgoed

Universiteit Utrecht
Erfgoededucatie
Geschiedenis en educatie
Publieke geschiedenis en cultureel erfgoed
Public history, herinnering en werelderfgoed. Naar een coöperatieve historische cultuur