Objecten in perspectief

Lesgeven over gevoelige onderwerpen

Veel geschiedenisdocenten geven aan zich handelingsverlegen te voelen in het bespreken van gevoelige onderwerpen met leerlingen. Door de diversiteit aan achtergronden, de leeftijdsgebonden neiging tot zwart-wit denken en de huidige maatschappelijke tendens tot polarisering is het voor leraren een uitdaging om bij leerlingen de vaardigheid te ontwikkelen van het herkennen, begrijpen en evalueren van verschillende perspectieven, met name in het vmbo. Naast pedagogische competenties hebben docenten behoefte aan meer vakinhoudelijke en vakdidactische expertise om te voorkomen dat een discussie polariseert en leerlingen los van inhouden en argumentatie een standpunt kiezen.

In dit project is een training voor het lesgeven over gevoelige onderwerpen onderzocht die wordt gegeven in een museumcontext versterkt met vakdidactische ontwerpprincipes. Deze is gericht op multiperspectiviteit door het stellen van historische vragen bij een concreet object. Gekeken is in welke mate deze training bijdraagt aan het vertrouwen van docenten in het lesgeven over gevoelige onderwerpen en of die hen stimuleert in het doceren van leerlingen om vanuit meerdere perspectieven naar gevoelige onderwerpen te kijken.


Publicatie

Objecten in perspectief
Vragen in het museum als opening voor het bespreken van gevoelige onderwerpen in de geschiedenisles
Auteurs: Albert Logtenberg, Pieter de Bruijn, Timo Epping, Guido Goijens en Geerte Savenije
Artikel lezen (open access)