Agenda

29 mei 2015

Expertmeeting Cultuureducatie

Op 29 mei 2015 organiseerde het Meesterschapsteam Cultuureducatie in samenwerking met het LKCA een eerste Expertmeeting, met als doel te inventariseren welke behoeften er leven in het veld aangaande de toekomst van het onderwijs en onderzoek op het gebied van cultuureducatie in de Nederlandse instellingen van hoger onderwijs. Met ongeveer 70 aanwezigen kon de bijeenkomst rekenen op een grote opkomst. In een elftal aansprekende ‘TED-Talks’ reflecteerden deskundigen van met name universiteiten en hogescholen op de huidige stand van zaken van het cultuur-educatief onderwijs en onderzoek en waar volgens hen belangrijke gaten liggen. In de discussie na afloop van elk van de drie sessies werd door vele aanwezigen met verve gediscussieerd over de te berde gebrachte thematiek. Zo werd er onder andere gesproken over de doelen van cultuuronderwijs, het vakspecifieke of –generieke karakter ervan en de ontwikkeling van docenten en educators. De bijeenkomst resulteerde in een achttal discussiethema’s die momenteel in het veld van cultuureducatie centraal staan.

Lees hier het volledige verslag van de bijeenkomst.