Agenda

23 augustus 2019
Groningen

Inclusiviteit in onderwijs over het verleden

Op de Historicidagen 2019, die van 22 tot en met 24 augustus worden gehouden in Groningen, organiseert het Meesterschapsteam Cultuureducatie de sessie Meerstemmige geschiedenis: inclusiviteit in onderwijs over het verleden? In hoeverre zijn er grenzen aan het (kunnen) erkennen van meerdere perspectieven? En welke rol speelt cultureel erfgoed in deze problematiek? Versterkt het juist aanwezige spanningen of biedt het juist ook mogelijkheden?

Na een inleiding over de problematiek van omgaan met gevoelige historische onderwerpen, volgt een meer theoretische reflectie op inclusiviteit in onderwijs over geschiedenis en de ethische aspecten die hieraan verbonden zijn. Aan de hand van praktijkervaringen in het lesgeven over zwarte piet zal vervolgens worden gereflecteerd op de vraag hoe maatschappelijke spanningen rondom erfgoed juist een ingang kunnen bieden om recht te doen aan een gevoelige geschiedenis.

Sprekers

Pieter de Bruijn en Marijke Huisman: Gevoelige geschiedenis en multiperspectiviteit: een inleiding
Sandra Khor Manickam: Inclusive historiography: hospitality and its limits
David van Alten en Saro Lozano Parra: Lesgeven over zwarte piet: ervaringen uit de praktijk