Agenda

1 december 2017
Haags Historisch Museum, Korte Vijverberg 7, Den Haag

Studiemiddag ‘Gevoelig erfgoed in perspectief’

Op vrijdag 1 december 2017 organiseert het Meesterschapsteam Cultuureducatie de studiemiddag ‘Gevoelig erfgoed in perspectief’. Veel docenten geven aan het lastig te vinden om maatschappelijk gevoelige thema’s in de klas te bespreken. In de geschiedenisles kan het doceren over het slavernijverleden of de historische ontwikkelingen in het Midden-Oosten soms leiden tot lastige situaties, vaak ingegeven door de diverse culturele en historische achtergronden van de leerlingen. Omdat cultureel erfgoed het verleden tastbaar maakt, ligt het voor de hand dat eventuele spanningen hier sneller door worden opgeroepen. Tegelijkertijd kan deze tastbaarheid en het gebruik van een concrete museumcontext mogelijk een goede ingang bieden om gevoelige onderwerpen bespreekbaar te maken.

Deze studiemiddag staat in het teken van het omgaan met gevoelige onderwerpen aan de hand van cultureel erfgoed. Na een inleidende lezing waarin zal worden ingegaan op de laatste stand van zaken van het wetenschappelijk onderzoek op dit terrein, volgt een meer praktische workshop waarin een vakdidactische aanpak zal worden gepresenteerd die handvatten kan bieden om met gevoelige situaties om te gaan. Voorafgaand is er de mogelijkheid tot een rondleiding door de tijdelijke tentoonstelling ‘Afrikaanse bedienden aan het Haagse hof’: een onderwerp dat het idee van gevoelig erfgoed bij uitstek illustreert.

De studiemiddag is bedoeld voor het uitwisselen van kennis en expertise tussen docenten uit het voortgezet onderwijs, professionals uit het erfgoedveld, vakdidactici en wetenschappelijk onderzoekers.

Locatie: Haags Historisch Museum, Korte Vijverberg 7, Den Haag
Tijd: 12:30 – 16:30

Programma Studiemiddag Gevoelig erfgoed 1 december 2017

Meer weten? Neem contact op met Pieter de Bruijn.

Inschrijvingsformulier Studiemiddag 'Gevoelig erfgoed in perspectief'