Agenda

11 maart 2022
Nederlands Openluchtmuseum (Arnhem)

Studiemiddag Immaterieel erfgoed in de educatieve praktijk

Erfgoed wordt traditioneel vaak geassocieerd met tastbare objecten. Maar erfgoed gaat ook over verhalen, tradities, rituelen en ambachten. Dit zogenoemde immaterieel erfgoed sluit goed aan op recente ideeën over de actieve participatie van burgers in het bepalen van wat moet worden bewaard en doorgegeven aan volgende generaties. Ook meer maatschappelijke doelen, zoals het bijdragen aan ecologisch bewustzijn, burgerschapsvorming en een inclusieve samenleving, spelen daarbij een rol. Tijdens deze studiemiddag, georganiseerd i.s.m. het Kenniscentrum Immaterieel Erfgoed Nederland, verkennen we de mogelijkheden van het educatief gebruik van dit levend erfgoed. Hoe kun je dit soort erfgoed inzetten in het onderwijs of in het museum? Wat zijn daarbij de kansen en uitdagingen? En is het daadwerkelijk mogelijk om daarmee maatschappelijke doelen te realiseren?

Locatie: Nederlands Openluchtmuseum (Arnhem)
Tijd: 13:00 – 18:00
Programma Studiemiddag Immaterieel erfgoed en educatie 11 maart 2022

Deelname is gratis. U kunt zich inschrijven via het onderstaande aanmeldingsformulier. Meer weten? Neem contact op met Pieter de Bruijn.

Aanmelden

Deze studiemiddag heeft reeds plaatsgevonden. Aanmelden is niet meer mogelijk.