Nieuws

De actualiteit van de Tweede Wereldoorlog

Expertmeeting 2017
Nationaal Holocaust Museum, Amsterdam

Op 21 maart 2017 organiseerde het meesterschapsteam een bijeenkomst onder de titel ‘De actualiteit van de Tweede Wereldoorlog’: een onderwerp dat op zichzelf steeds actueler wordt. De steeds grotere afstand in tijd zorgt ervoor dat er naar nieuwe manieren wordt gezocht om de herinnering aan dit verleden levend te houden. Maar ook maatschappelijke ontwikkelingen leiden ertoe dat deze geschiedenis naar voor wordt geschoven als middel voor het stimuleren van democratisch burgerschap. Op dinsdag 14 maart kwamen dan ook circa 40-50 experts uit het veld van musea en herinneringscentra, wetenschappelijk onderzoek, geschiedenisonderwijs en vakdidactiek bijeen in Amsterdam om van gedachten te wisselen over het leren van en over de Tweede Wereldoorlog.

Deze expertmeeting werd georganiseerd door het Meesterschapsteam Cultuureducatie in samenwerking met het Platform Herinnering Tweede Wereldoorlog. De bijeenkomst werd gehouden in het Nationaal Holocaust Museum (in oprichting): een voormalige Kweekschool, vanwaar honderden kinderen met hulp van het verzet naar veilige plaatsen zijn gesmokkeld.

De PowerPoint-presentaties vindt u op de laatste pagina.