Agenda

14 december 2018
Humanity House (Den Haag)

Studiemiddag Erfgoed en burgerschapsonderwijs

Hoe kun je vanuit een erfgoedperspectief bijdragen aan de doelen van burgerschapsonderwijs? Welke mogelijkheden zijn er? En welke haken en ogen kleven eraan? Tijdens deze bijeenkomst gaan we op zoek naar de raakvlakken tussen cultuureducatie, erfgoedonderwijs en burgerschapsvorming.

In Nederland zijn scholen al sinds 2006 verplicht om te werken aan actief burgerschap en sociale integratie, maar over de specifieke invulling is geen duidelijk verschaft. Bovendien verschillen de meningen over wat burgerschap precies is en hoe leerlingen daarin zouden kunnen worden gevormd.
Dit jaar wordt er in het initiatief Curriculum.nu in verschillende ontwikkelgroepen gewerkt aan een advies voor de vormgeving van het nieuwe schoolcurriculum. Ook burgerschap is hierin één van de thema’s. Daarbij gaat het om het verwerven van inzicht in de hedendaagse pluriforme samenleving en in de werking en waarden van de democratische rechtsstaat. Wat dit concreet betekent, wordt in de komende periode nader uitgewerkt.

De studiemiddag is bedoeld voor docenten, professionals uit het erfgoedveld, vakdidactici en wetenschappelijk onderzoekers. Het accent zal daarbij liggen op het voortgezet onderwijs.

Locatie: Humanity House, Prinsegracht 8, Den Haag
Tijd: 13:00 – 18:00

Sprekers: Jaap Schuitema (Universiteit van Amsterdam), Jacquelien Vroemen (Meelicht educatieve projecten), Jasper Klaassen (Mondial College Nijmegen), Richard Kofi (Visual Artist / Tropenmuseum)

Programma Studiemiddag Erfgoed en burgerschapsonderwijs

Meer weten? Neem contact op met Pieter de Bruijn.

Inschrijvingsformulier

Inschrijvingsformulier Studiemiddag Erfgoed en burgerschapsonderwijs