Archief

Gevoelig erfgoed in perspectief
Studiemiddag 2017, Den Haag

Studiemiddag geheel in het teken van het omgaan met gevoelige onderwerpen aan de hand van cultureel erfgoed, met een lezing over de recente wetenschappelijke inzichten, een praktische workshop en een rondleiding door een tentoonstelling van het Haags Historisch Museum.

Lees meer


Publieksgeschiedenis, musea en burgerschap
Historicidagen 2017, Utrecht

Welke rol zouden musea moeten en kunnen spelen in het versterken van actief burgerschap in de hedendaagse democratische samenleving? En wat betekent dit voor de morele positie van musea? Deze problematiek werd belicht vanuit het perspectief van historisch-wetenschappelijk onderzoek, de museumwereld en het veld van erfgoededucatie.

Lees meer


De actualiteit van de Tweede Wereldoorlog
Expertmeeting 2017, Amsterdam

De steeds grotere afstand in tijd zorgt ervoor dat er naar nieuwe manieren wordt gezocht om de herinnering aan de Tweede Wereldoorlog levend te houden. Maar ook maatschappelijke ontwikkelingen leiden ertoe dat deze geschiedenis naar voor wordt geschoven als middel voor het stimuleren van democratisch burgerschap. Hoe moeten we met deze ontwikkelingen omgaan?

Lees meer