Archief

Erfgoedonderwijs: actuele thema’s
Expertmeeting 2016, Utrecht

Aan de hand van de algemene vraag hoe cultureel erfgoed effectief wordt en kan worden ingezet voor educatieve doeleinden, was er aandacht voor een zestal thema’s: erfgoed en multiperspectiviteit, beleving en reflectie, rondleidingen in musea, de rol van docent-identiteit, erfgoedvorming en digitalisering, en de afstemming van vraag en aanbod.

Lees meer


Cultuureducatie: een verkenning
Expertmeeting 2015, Utrecht

In een elftal aansprekende ‘TED-Talks’ reflecteerden deskundigen van met name universiteiten en hogescholen op de huidige stand van zaken van het cultuur-educatief onderwijs en onderzoek en waar volgens hen belangrijke gaten liggen.

Lees meer