Nieuws

Erfgoedonderwijs: actuele thema’s

Op donderdagmiddag 16 juni 2016 kwamen zo’n 35 experts op het gebied van erfgoedonderwijs samen in de Grachtenzaal van Museum Catharijneconvent te Utrecht om van gedachten te wisselen over het gebruik van cultureel erfgoed in het onderwijs. De bijeenkomst was de kick-off van het project van het meesterschapsteam cultuureducatie waarin de uitwisseling van kennis en inzichten tussen wetenschap, de lerarenopleidingen en het veld van musea, archieven en andere erfgoedinstellingen een impuls wordt gegeven. Aan de hand van de algemene vraag hoe cultureel erfgoed effectief wordt en kan worden ingezet voor educatieve doeleinden, was er aandacht voor een zestal thema’s die in de hedendaagse praktijk en het onderzoek ernaar naar boven komen.

Een selectie van de PowerPoint-presentaties vindt u op de laatste pagina.