Nieuws

Inclusiviteit in onderwijs over het verleden

Historicidagen 2019, Groningen

In hoeverre zijn er grenzen aan het (kunnen) erkennen van meerdere perspectieven? En welke rol speelt cultureel erfgoed in deze problematiek? Versterkt het juist aanwezige spanningen of biedt het juist ook mogelijkheden? Tijdens de Historicidagen verkenden we het antwoord op deze vragen in theorie en praktijk.

Wanneer je onderwijs geeft over geschiedenis – op school, de universiteit, maar ook in het museum – krijg je te maken met groepen waarin diverse perspectieven vertegenwoordigd zijn. Vanuit hun achtergrond en ervaring hebben leerlingen, studenten en museumbezoekers hun eigen kijk op actuele kwesties en soms ook op gebeurtenissen uit het verleden. Wanneer het gaat om gevoelige geschiedenissen kan dit leiden tot lastige situaties. Als gevolg van een toenemende culturele diversiteit en een maatschappelijke tendens tot polarisering lijkt dit probleem in het huidige tijdsgewricht extra te worden versterkt.

In hoeverre zijn er grenzen aan het (kunnen) erkennen van meerdere perspectieven? En welke rol speelt cultureel erfgoed in deze problematiek? Versterkt het juist aanwezige spanningen of biedt het juist ook mogelijkheden? Na een inleiding over de problematiek van omgaan met gevoelige historische onderwerpen, volgde een meer theoretische reflectie op inclusiviteit in onderwijs over geschiedenis en de ethische aspecten die hieraan verbonden zijn. Aan de hand van praktijkervaringen in het lesgeven over zwarte piet werd vervolgens gereflecteerd op de vraag hoe maatschappelijke spanningen rondom erfgoed juist een ingang kunnen bieden om recht te doen aan een gevoelige geschiedenis.

Sprekers: Sandra Khor Manickam (Erasmus Universiteit Rotterdam), Saro Lozano Parra (Universiteit Utrecht) en David van Alten (Universiteit Utrecht)