Nieuws

26 augustus 2022

Schoolboekenstrijd: gewenste geschiedenis tussen politiek en praktijk

Dino’s en korte rokjes worden uit de schoolboeken geweerd,’ kopte NRC Handelsblad op 8 oktober 2021. Grote educatieve uitgevers zouden zich vrijwillig ...

Lees meer
23 maart 2022

Immaterieel erfgoed in de educatieve praktijk (verslag)

Immaterieel erfgoed sluit goed aan op ideeën over actieve participatie van burgers. Hoe je het educatief kunt gebruiken verkenden we op deze studiemiddag.

Lees meer
29 oktober 2020

Prikkelend erfgoed: navigeren tussen ‘wij’ en ‘zij’

In het kader van de ‘Maand van de geschiedenis’ ontwikkelde de faculteit Cultuurwetenschappen van de Open Universiteit een online platform met ...

Lees meer
Bron: Rob Oo, https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Red_(43760534150).jpg
24 februari 2020

Erfgoededucatie en de kunstvakken (17 april) (afgelast)

Hoe benader je erfgoed vanuit een kunst-educatief perspectief? Welke rol kan erfgoed spelen in de ontwikkeling van kunsttheoretische reflectie? En hoe kun ...

Lees meer
23 augustus 2019

Inclusiviteit in onderwijs over het verleden

In hoeverre zijn er grenzen aan het (kunnen) erkennen van meerdere perspectieven? En welke rol speelt cultureel erfgoed in deze problematiek? ...

Lees meer
14 december 2018

Erfgoed en burgerschapsonderwijs

Hoe kun je vanuit een erfgoedperspectief bijdragen aan de doelen van burgerschapsonderwijs? Welke mogelijkheden zijn er? En welke haken en ogen kleven ...

Lees meer
01 december 2017

Gevoelig erfgoed in perspectief

Deze studiemiddag stond in het teken van het omgaan met gevoelige onderwerpen aan de hand van cultureel erfgoed. Na een inleidende lezing waarin werd ...

Lees meer
25 augustus 2017

Publieksgeschiedenis, musea en burgerschap

Welke rol zouden musea moeten en kunnen spelen in het versterken van actief burgerschap in de hedendaagse democratische samenleving? En wat betekent dit ...

Lees meer
14 maart 2017

De actualiteit van de Tweede Wereldoorlog

Maatschappelijke ontwikkelingen leiden ertoe dat de Tweede Wereldoorlog wordt gezien als middel voor het stimuleren van democratisch burgerschap. Experts ...

Lees meer
16 juni 2016

Erfgoedonderwijs: actuele thema’s

Aan de hand van de vraag hoe cultureel erfgoed effectief wordt en kan worden ingezet voor educatieve doeleinden, was er aandacht voor een zestal thema’s ...

Lees meer
RSS

Agenda

Geen items